Tjänster

Vi hjälper dig som företagare att få betalt, snabbt och enkelt. Vi erbjuder en hållbar process som frigör dina resurser och gör det möjligt för dig att investera din tid där den behövs. 

Fakturaservice

Vi erbjuder fakturatjänster som passar såväl stora som små företag. Vi hanterar allt från utskrift, till fakturering och inkassering av fakturabeloppet. Du kan välja hela eller delar av flödet i vår fakturatjänst, allt för att underlätta er verksamhet.

Inkasso & kravhantering

Vi hanterar era obetalda fordringar genom våra processer för betalningspåminnelser och inkassoåtgärder. Vi säkerställer att du som borgenär får betalt, samtidigt som vi värnar om eran kundrelation och gäldenärens ekonomiska situation. Vårt primära fokus är att hitta en hållbar lösning för båda parter.

Fordringsköp

Om du vill frigöra likviditet kan det vara lämpligt att sälja dina obetalda fordringar. Vi inhämtar priser på dina obetalda fordringar via DebtoSell och du kan därefter ta beslut om du vill sälja eller inte. Du kan sälja en obetald fordran oavsett vilka åtgärder som redan utförts och tjänsten är helt kostnadsfri. 

Intresserad av våra tjänster?

Oavsett hur ditt företag ser ut har vi lösningar som passar just dig och dina behov.  Vill du slippa problem med sena betalningar och administration kring påminnelser,  kan vi hjälpa dig!  Ta kontakt med oss idag så visar vi vad vi kan göra för dig och ditt företag.